Menu

Andre ydelser

Ydelser i tilknytning til oversættelser:

Blue Riband Translations tilbyder at bestille udskrifter i pdf fra Erhvervsstyrelsen.

Såfremt man ønsker originale udskrifter, aftales dette specifikt pr. opgave. - Fra 2018 er proceduren for apostillepåtegning i Udenrigsministeriet ændret, således at den bekræftede oversættelse forud skal legaliseres hos Dansk Erhverv eller hos en notar.

Honorar for translatørens bekræftelse er kr. 250,00 + moms.

Erhvervsstyrelsen/Det centrale virksomhedsregister (CVR)

Dokumenter og services fra CVR, der ikke indebærer manuel sagsbehandling, er gratis.

En række dokumenter indebærer manuel sagsbehandling og faktureres derefter. Produkterne er fritaget for moms (se mere på CVR):

  • Tilvalg af underskrift: 120,- kr.
  • Registreringscertifikat: 300,- kr.
  • Navneændringscertifikat: 500,- kr.
  • Stiftelsesdokument: 150,- kr.
  • Vedtægter: 150,- kr.

Priserne er gældende fra den 5. december 2014

Dansk Erhverv

Legalisering af translatørens bekræftelse:

200 kr - 400 kr. + moms + forsenselsesudgifter

Læse mere her: https://www.danskerhverv.dk/coc/Sider/Erklaeringer-og-paategninger.aspx

Udenrigsministeriet

Gebyr til Udenrigsministeriet: 200,- pr. påtegning + forsendelsesudgifter.

Læs om apostillen her: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering/apostillestemplet/

Læs om legalisering her: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering/hvor-og-hvordan/

Vibeke Lykke Friis, cand. interpret., translatør i engelsk | Langeagre 1 | 5970 Ærøskøbing | +45 61 321 321 | vl(a)riband.dk